איזה קורסים יש לנו?

אלו הקורסים שאנחנו מציעים:

נושא הקורסכלי טייסמשך הקורסדרישות
קורס רשיון טיס פרטי - CVFRססנה 172שלושה עד ארבעה חודשים- דרישות טכניות בסיסיות בלבד
קורס הגדר מכשירים - IFRM22Rחודשיים עד שלושה חודשים-ניסיון בטיסה בסימולטור
- עדיפות לבוגרי קורס רישיון טייס פרטי בVFS
- ביצוע CVFR Tour