הודעה

התמוטטות
No announcement yet.

תקנון בית הספר לטיסה וירטואלית VFS

התמוטטות
This topic is closed.
X
X
 
 • סינון
 • זמן
 • הצג
Clear All
הודעות חדשות

 • תקנון בית הספר לטיסה וירטואלית VFS

  תקנון בית הספר לטיסה וירטואלית VFS לחניכים, חברי הקהילה ואנשי הצוות

  1. בתקנון זה:
  א."מייסד VFS " – הינו אלירן כהן
  ב."צוות VFS " - מורכב מצוות ההדרכה וצוות הניהול. צוות ההדרכה הינם מדריכים ואנשי סגל בית הספר אשר תפקידם לדאוג למערך התקין של ההדרכות . צוות הניהול בראשות אלירן כהן תפקידו לדאוג לתפקודה התקין של הקהילה.
  ג."צוות קורס" – בכל קורס, הינו צוות ההדרכה של הקורס הספציפי
  ד. "מדריך ראשי" - המדריך אשר לו הסמכות האחרונה לקבוע בכל תחום לימודי ב VFS
  ה."אחראי קורס" – הינו בכל קורס המדריך הראשי של צוות ההדרכה בקורס
  ו."חניך"/"חבר" – תלמיד או משתתף בקורסים השונים של VFS ו/או כל נוטל פעילות או חבר בקהילה או בפורומים גם אם איננו חניך בפועל לרבות חבר בתת קהילה אשר עושה שימוש בשירותי VFS .
  ז. "מנהל פרומים" - אחראי תוכן בפורום אחד לפחות במערכת הפורומים של VFS
  ח. "תת-קהילה" - קבוצת חברים אשר פועלת תחת קהילת VFS או עושה שימוש בשירותי VFS או במשאביה השונים. VIAF הינה תת-קהילה.

  2. קהילת VFS
  א. VFS על תת קהילותיה הינה קהילה פרטית של טייסים וירטואליים אשר מפעילה בית ספר וירטואלי ברשת האינטרנט אשר שם לו למטרה להכשיר טייסים וירטואלים ברמה הגבוהה ביותר.
  ב. VFS שואפת לקבל אליה כל אחד ואחת המעוניינים להשתתף בחיי הקהילה ברוח טובה ונעימה. VFS דוגלת בהווי קהילה נעים וחברותי ומצפה כן מכל חברי הקהילה.
  ג. צוות VFS מעודד את חברי הקהילה להשתתפות פעילה וערה בפורומים של הקהילה תוך שמירה על שפה ראויה והולמת והקפדה על כבודם של שאר המשתתפים.
  ד. בכל מקום בתקנון זה - תהא למונח VFS משמעות הכוללת גם כל אחת מתת קהילותיה.

  3. תחולת התקנון והסכמה מראש
  כל אדם העושה שימוש במשאבי קהילת VFS בין על ידי גלישה באתר ובפורומים השונים ובין על ידי התחברות לשרתי קהילת VFS נותן בזאת את הסכמתו מראש לכל הוראות תקנון זה ומתחייב שלא לפגוע בשום צורה או דרך בקהילת VFS.

  4. הגשת בקשה לרישום לקורסים
  א. כל אדם המעוניין להירשם לקורס במסגרת VFS, עליו להירשם במועד הרישום אשר יתפרסם לפני תחילת כל קורס באתר VFS או במערכת הפורומים של הקהילה. במקרים חריגים ועל בסיס מקום פנוי ייתכן ותתאפשר הרשמה מאוחרת בכפוף למקום פנוי ולהסכמת צוות ההדרכה בקורסים השונים.

  ב. ההרשמה הינה על בסיס כל הקודם זוכה אך מותנית בראיון כניסה לפי סעיף 5

  ג. במסגרת ההרשמה כל תלמיד יפרט את שמו המלא, גילו, מקום מגורים (כתובת מלאה אינה נדרשת) ניסיון קודם בתחום, כתובת אי-מייל, כמוכן חברי הקהילה מתבקשים להתחבר לתוכנת המסרים המידיים MSN Messenger ולספק את פרטי ההתקשרות עמם באמצעות תוכנה זו.

  5. ראיון כניסה לקורסים
  כל מועמד, לכל קורס יעבור ראיון היכרות והתרשמות עם אחד ממנהלי בית הספר או עם צוות ההדרכה בקורס על מנת לבדוק את התאמתו, רמת הידע שלו ונכונותו לרצינות הנדרשת. צוות הקורס רשאי באישור מנהל VFS שלא לקבל מועמד לקורס אם התרשם שאין ביכולתו או בכוונתו לעמוד בדרישות הקורס.

  6. מועמדים לקורסים השונים מתחייבים לנהוג לפי כללי הקהילה ולהישמע להוראות תקנון זה ולהישמע להוראות צוות ההדרכה.

  7. על אף האמור בסעיף 2 לתקנון ככלל ולמעט חריגים מיוחדים שיבחנו לפי סעיף 21 – הגיל המינימלי להשתתפות בקורסים השונים הינו 13 שנים.

  8. על כל תלמיד להגיע לשיעורים ולהדרכות כאשר ברשותו מצויים כל החומרה והתוכנה הדרושים על מנת להשתתף בצורה מסודרת וללא תקלות. סטיק או הגאים - חובה.

  9. ככלל תלמידים וחברים חדשים בקהילה ירשמו תחילה לקורס טיסת ראייה CVFR – שהינו הקורס הראשוני והבסיסי במסגרת VFS, השלמת קורס זה בהצלחה מהווה אחת מדרישות הקבלה לקורס טיסת מכשירים IFR .

  10. קורס טיסת מכשירים IFR - הינו קורס מתקדם, תנאי הקבלה אליו יפורסמו מעת לעת ע"י אחראי קורס מכשירים ב-VFS או ע"י צוות ההדרכה.

  11. על אף האמור בסעיף 9 לעיל – ניתן יהיה להירשם לקורס טיסת מכשירים ללא השתתפות בקורס CVFR ב- VFS אך מועמד שכזה יידרש להוכיח בין היתר שליטה מלאה בטיסת ראייה ובנהלי דיבור בקשר וזאת ע"י עמידה בבחינה בתנאי טיסת סולו או בכל אמצעי אחר כפי שיקבע לנכון ע"י צוות ההדרכה. ייתכן שתידרש הוכחה בדבר מספר מסויים של שעות טיסת ראייה ברשת וירטואלית כפי שיקבע ע"י אחראי קורס טיסת מכשירים.

  12. קורסים מתקדמים
  א. בוגרי קורס IFR ב- VFS יהיו רשאים להציג מועמדות לקורסים מתקדמים יותר באם יוצעו קורסים כאלה באותה תקופה.
  ב. אין באמור לעיל בסעיף א' כדי לגרוע מכל תנאי קבלה אחר של קורס מתקדם אשר ייקבע לפי שיקולי הצוות הקורס.

  13. הדרישות מחניך בקורס
  בעצם הרישום וההשתתפות בקורסים מבטא כל תלמיד את הצהרתו כי הוא מבין שצוות VFS משקיע זמן ומשאבים פרטיים בהתנדבות למענו ועל כן הוא מתחייב לעמוד בכללים הבאים:
  א. התחיל חניך קורס חובה עליו לסיימו – תלמיד שהתחיל קורס ולא סיים אותו מכל סיבה שהיא, לא יהיה רשאי להירשם מחדש לקורס ללא אישור מנהל VFS.
  ב. חובת נוכחות - על כל תלמיד להגיע לכל השיעורים וההדרכות. אי הגעה לשיעור ללא הודעה ותיאום מוקדם מראש עם צוות ההדרכה- לא יתקבלו. במקרה בו חניך לא נכח בשיעור ללא הודעה מוקדמת לצוות המלווה בהסבר סביר, רשאי המדריך הראשי בקורס לסיים את השתתפות התלמיד בקורס ללא הודעה מוקדמת וזאת על אף האמור בסעיף 17(ג) שאר הוראות סעיף 17 יחולו בשינויים המחוייבים. הפסקת ההשתתפות כפופה לאישור מנהל VFS.
  ג. על כל תלמיד להגיע מוכן למפגש - הן מבחינת קריאת החומר הרלוונטי והן מבחינת התקנות חומרה ותוכנה נדרשות, על כל המשתמע מכך עם כל מה שנידרש לשיעור, כולל סינרים והתחברות לשרתים - 15 דקות לפחות לפני התחלת השיעור.
  ד. התנהגות ראויה - יש לשמור על התנהגות בוגרת וראויה בזמן השיעור ולהימנע מ: 'קשקשת ברשת הקשר', התפרצות לדברי הצוות, התפרצות לדברי שאר החניכים. בכל עת יש לשמור על שיחה רגועה סובלנית וחברית. תלמיד שלא ינהג באופן בוגר וראוי כלפי צוות VFS או כלפי שאר חברי הקהילה לא ימשיך את הקורס ותישקל הרחקתו מהקהילה. הוראה זו תחול בכל זמן ולאו דווקא בזמן שיעור כמו גם בהשתתפות בדיונים בפורומים השונים של הקהילה ובזמן שימוש כלשהו במערכת ה-TS של VFS – צוות VFS יקפידו במיוחד על כך.
  ה. כל תלמיד חייב להישמע להוראות המדריך/הפקח או כל אחד מצוות VFS במהלך השיעור - חרג חניך מהוראה זו רשאי המדריך לפעול לפי ס' 17.

  14. [בוטל]
  15. [בוטל]

  16. במידה ותלמיד נתקל בבעיה אישית מול צוות ההדרכה עליו לפנות בעניין למנהל VFS או לאנשי צוות הניהול באופן פרטי אשר יבדקו את העניין. בשום פנים אין לעורר דיון ציבורי בעניין טרם הובהר ובורר העניין בדרך זו, והתהליך הגיע לידי מיצוי ומסקנות של צוות ההנהלה.

  17. הדחה, הרחקה והפסקת השתתפות
  א. כשאיפה, צוות VFS מכיר בחבר בקהילה כחבר "לחיים", ומטרת הצוות לעורר חיי פעילות קהילתית ענפה. כפועל יוצא הצוות ישתדל להימנע ככל האפשר מהדחה, הפסקת פעילות או כל סוג הרחקה של חניכים או חברים בקהילה.
  ב. לא תתבצע הפסקת פעילות של חניך או חבר בקהילה ללא אישורו של מנהל ב- VFS.
  ג. הרחקה עקב בעיות משמעת
  (1) מנהל ב- VFS, רשאי לפי שיקול דעתו לאחר שהזהיר, להפסיק פעילותו של חבר ב-VFS או להרחיק חניך מקורס או מפעילות ב- VFS בכל עת עקב בעיות משמעת או עקב אי עמידה בתנאי התקנון – הפסקת פעילות או הרחקה לפי סעיף זה יכול שתהיה לתקופה מסויימת או לתקופה בלתי-קצובה.
  (2) מנהל ב- VFS, רשאי לפי שיקול דעתו להפסיק פעילותו של חבר ב-VFS - אף ללא אזהרה - כאשר אותו חבר פגע בקהילת VFS, בשמה הטוב או באינטרסים החשובים לה, בהתנהגותו מחוץ לקהילת VFS.
  ד.הפסקת השתתפות עקב ביצועי טיסה נמוכים
  מדריך ראשי בקורס רשאי שלא להגיש לסולו ו/או להפסיק השתתפות של חניך כאשר למיטב הבנתו עקב חוסר תירגול ו/או חוסר מוטיבציה ו/או חוסר רצינות והשקעה אינו מציג ביצועי טיסה סבירים ביחס להתקדמות הקורס. הושעה חניך לפי סעיף זה – יהיה רשאי להגיש מועמדות למחזור הקורס הקרוב על בסיס מקום פנוי.
  ה. הרחקת חניך משיעור בודד
  ראה מדריך כי התנהגות של חניך אינה בהתאם לתקנון זה רשאי הוא להרחיק חניך מהשיעור באם ראה לנכון לעשות כך במהלך השיעור. הורחק חניך משיעור - יובא הדבר לידיעתו של המדריך הראשי או מנהל ב- VFS או מדריך אחראי בקורס שיבחן אם יש מקום להחלטה נוספת בעניין.
  ו. ערעור על הרחקה או הפסקת השתתפות
  חניך/חבר שנתקבלה בעניינו החלטה לפי סעיף 17(ב) עד 17(ד):
  1. רשאי יהיה החניך/חבר לפנות למנהל ב- VFS ולבקש שינוי של החלטה. באם ראה המנהל לנכון שיש לשקול שוב את ההדחה יצור קשר בהקדם האפשרי עם מקבל ההחלטה – ויקבלו יחדיו החלטה סופית בעניין.
  2. חניך או חבר שהופסקה השתתפותו שלא לתקופה קצובה - רשאי אותו חניך להגיש בקשה לחזור לפעילות ב-VFS בקשה זו תוגש למנהל VFS ואליה תצורף התחייבות כתובה שלא לחזור על ההתנהגות שהביאה להדחתו.

  18. מדריכים וצוות VFS
  א. צוות הניהול רשאים למנות מדריכים לפי שיקול דעתם לאחר שגמרו בדעתם כי אדם מסוים כשיר, ראוי ויכול להיות מדריך ואיש צוות ב-VFS. מונה אדם למדריך – יצורף לצוות VFS.
  ב. מייסד VFS, אלירן כהן רשאי להדיח מדריכים לפי שיקול דעתו לאחר שגמר בדעתו כי אדם מסוים אינו כשיר ו/או ראוי ו/או יכול להיות מדריך ב-VFS.

  19. מנהל פורומים
  א. מנהל פורום אחראי על התוכן והמידע המופיעים בפורומים השונים של קהילת VFS.
  ב. מנהל פורום ככלל ימנע משינוי ו/או מחיקה של הודעות או אשכולות בפורומים השונים.
  ג. על אף האמור בסעיף 19(ב) מנהל פורומים רשאי לתקן שגיאות כתיב בפורומים. זאת על מנת לשמור על יוקרתה של VFS כמקום מכובד, ובלבד שהתיקון יוגבל לטעויות הכתיב בלבד וכן תוך שמירה על 'מקוריותה ואופיה' של ההודעה המקורית.
  ד. (1) מנהל פורומים רשאי לשנות ו/או למחוק הודעות ואשכולות אם ראה כי יש בהן בכדי לפגוע ב-VFS, מעמדה או כבודה או בצדדים אחרים בקהילה או מחוצה לה, או באם הן נוגדות את הדין
  (2) ראה לנכון מנהל פורומים לפעול לפי סעיף 19(ד)(1) - יעשה ככל הניתן על מנת לצמם את השינוי ו/או המחיקה תוך שמירת התוכן הסביר לפרסום עד כמה שניתן.
  ה. מנהל פורומים רשאי להזהיר את הכותבים ולהתריע בם על התנהגות שאינה הולמת.
  ו. הוזהר משתתף בקהילה ע"י מנהל פורומים וחזר על התנהגותו בתוך 30 יום רשאי מנהל הפורמים להרחיקו מפעילות בפורומים לתקופה שלא תעלה על 10 ימים - מנהל פורומים ידווח על כך למנהל ב- VFS שיבדק האם יש לקבל החלטה נוספת בעניין.

  20. שימוש בתוכנת ה-TeamSpeak
  א. כל כללי ההתנהגות המופיעים בכל מקום בתקנון זה יחולו על שימוש בתוכנת ה-TS.
  ב. חרג חניך/חבר מכללי התנהגות הסבירים יהיה רשאי איש צוות VFS על פי שיקול דעתו לנתק (KICK) חניך זה באופן זמני משרת ה-TS - ובתנאי שהדבר יובא לידיעתו של מנהל ב- VFS בהקדם האפשרי.
  ג. חניך/חבר שנותק כאמור על ידי איש צוות יהיה רשאי להתלונן על כך בפני מנהל ב- VFS במידה ולדעתו נעשה הדבר שלא כדין.
  ד. ככלל לא יהיה זכאי חניך /חבר לשם משתמש קבוע ב-TS אלא כאמור בסעיף זה ובהתקיים כל התנאים המפורטים להלן:
  1. החניך /החבר הינו בוגר קורס ב-VFS, וגם
  2. החניך/החבר הוכיח את תרומתו יוצאת הדופן לקהילת VFS לאורך תקופה ובהתמדה, וגם
  3. הדבר אושר על ידי מנהל ב-VFS


  21. חריגים
  א. צוות VFS רשאי לחרוג מכללים אלו בנסיבות יוצאות דופן או במקרים חריגים במיוחד.
  ב. חריגה מהוראות התקנון לפי סעיף 21(א) זה לא תתקיים אלא באישור מנהל ב-VFS.

  22. שינוי התקנון
  א. שינוי של הוראה מהוראות תקנון זה יתבצע ברוב של לפחות ארבעה חברי צוות של VFS.
  ב. תוספת או עדכון שאינה משנה הוראה קיימת תתקבל ברוב רגיל של חברי צוות VFS
  ג. הוראות סעיף 21 לא יחולו על הוראה זו.


  **הערה: והתנאים כתובים בלשון זכר מטעמי נוחיות בלבד, ומתייחסים לנשים וגברים כאחד.
  Last edited by AVI; 02/10/09, 20:42.
  אלירן כהן VFS1
  נשיא ומייסד בית הספר לטיסה וירטואלית VFS
  צרו קשר דרך הפייסבוק:
  https://www.facebook.com/celiran

 • #2
  שלום חברים,
  לפניכם התקנון החניכים / חברים ב-vfs.

  תקנון זה אושר על ידי צוות vfs ולכן כולם מתבקשים לקרוא ולהפנים.
  מעתה נצמד אליו ונשפר ונשדרג את איכות יחסי העבודה בין חניך למדריך והדגש הינו במיוחד על הקורסים השונים .

  כל חניך "חתום " עליו עם הרשמתו לקורס.

  תודה לאבי ושי על ההשקעה הרבה והמחשבה בניסוח התקנון
  אלירן כהן VFS1
  נשיא ומייסד בית הספר לטיסה וירטואלית VFS
  צרו קשר דרך הפייסבוק:
  https://www.facebook.com/celiran

  הערה

  מעבד...
  X