הודעה

התמוטטות
No announcement yet.

חיפוש מתקדם

התמוטטות

4 פחות שתיים שוווה

מילות שלא ייכללו

> p מה זה עושה:> / strong <אינה כוללת את תוצאות חיפוש עם מילה מסוימת או צירוף מילים

מה להקליד : בס דיג

מה שתקבל : תוצאות על בס שאינם קשורים לדיג

Multiple Words

What it does: searches for web pages that include either word

What to type: vacation London OR Paris

What you'll get: results with the word "vacation" and either "London" or "Paris"

מעבד...
X